Спасиоци Горске службе спасавања Србије учествују у европском пројекту „SIXTHSENSE“ који је направљен у циљу праћења здравља уз сензорну повратну спрегу, за постизање боље ситуационе свести. У периоду 08. до 11.03.2022. у Бормију у Италији, ГСС Србије учествовао је у пакету теренских тестирања на коме је тестиран бета прототип уређаја који мере фреквенцију откуцаја срца, ниво лактата у крви, као и спољну и унутрашњу температуру. Такође тестиране су и електроде које спасиоцима шаљу одређене поруке путем електро тактилне стимулације.

Recommended Posts