Горске службе спасавања Србије и Босне и Херцеговине, станица Сарајево, као и планинарски клуб Тара, кроз пројекат “Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ (CBC-IePCR), набавили су вредну опрему која ће им у будућности олакшати функционисање, али и унапредити мобилност спасилачких тимова на тешко приступачним теренима.

Горска служба спасавања Србије набавила је моторне санке, квад возило, приколицу за повређене, као и део потребне медицинске опреме. Моторне санке и приколицу, спасиоци Горске службе спасавања, користиће током зимске сезоне, док се квад возило као и део медицинске опреме може користити у свим временским условима. Укупна вредност набављене опреме износи око 40.000 еура.

Горска служба спасавања Станица Сарајево је кроз овај ЕУ пројекат набавила део техничке опреме и опремила свој едукацијски тренинг центар. Набављен је канцеларијски мобилијар за семинаре и предавања, и опремљења је сала са вештачком стеном, платформом за симулацију хеликоптерског спасавања као и део индивидуалне техничке опреме (појасеви, кациге, ужад). Опремањем тренинг центра стекли су се услови за квалитетнији рад, вежбе и едукацију.

Планинарски клуб Тара је кроз пројекат опремио Планинарски дом у Растишту, и набавио АТВ возило.

Пројекат “Побољшање спремности за хитне интервенције И координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине”, суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. Уговор за суфинансирање средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Recommended Posts