Горска служба спасавања Србије, планинарски клуб Тара и МСП консалтинг из Краљева одржали су консултативни састанак за припрему међусекторских протокола у области цивилне заштите и управљања катастрофама у циљу унапређења институционалних капацитета и организационе поставке за управљање катастрофама (приправност, реаговање и спасавање) у пограничном региону Србије и Босне и Херцеговине.
„Спровођење реформи у области управљања катастрофама је сложен задатак. Локалним заинтересованим странама не само да је потребан приступ средствима и екстерном знању да би успоставили ефективно и ефикасно управљање катастрофама, већ морају имати и снажне институционалне капацитете да се носе са свим аспектима функције управљања катастрофама – дефинисане механизме и инструменте, јасне процедуре, задатке и одговорности као и средства“, рекао је Владимир Каћурић, директор ГСС-а.
Консултативни састанак организован је у оквиру пројекта „Побољшана спремност за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, који суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.

Recommended Posts