Циљ пројеката је подизање капацитета Горске службе спасавања за техничко спасавања на неприступачним теренима. Укупна вредност је 876.500 динара, а Министарство одбране финансираће износ од 500.000 динара. Пројекат ће се спроводити до краја новембра 2023. године.

Recommended Posts