Прекогранични пројекат „Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ се наставља. Горска служба спасавања Брчко дистрикт добила је чамац „Whaly 435r“, затим мотор „Тоhatsu 30 КS“ као и подвожје за чамац.
У циљу повећања техничких капацитета Планинарског клуба Тара за реаговање у ванредним ситуацијама и догађајима, и за овај клуб је успешно реализована набавка техничке и заштитне опреме. Испоручена опрема је изузетног квалитета и задовољава највише сигурносне стандарде, што омогућава дугорочну експлоатацију и примену.
Опрема ће се користити за спасилачке активности, а први пут биће коришћена већ на наредним тренинзима у оквиру CBC-IePCR пројекта, који су предвиђени за реализацију у наредним месецима.
Пројекат “Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ трајаће 21 месец и вредан је 375.712,48 еура. Циљ је боља прекогранична институционална и оперативна сарадња Горских служби спасавања Србије и Босне и Херцеговине, као и њихова интензивнија размена искустава.

Recommended Posts