Горска служба спасавања (ГСС) Србије је добровољна и непрофитна организација чији је основни циљ помоћ и спасавање у неприступачним планинским и урбаним условима. Спасити људски живот, помоћи човеку у невољи основни је задатак ГСС-а.

Законом о ванредним ситуацијама, Горска служба спасавања Србије је уврштена у чиниоце заштите и спасавања у Србији и дефинисана као стратешки партнер Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије за извођење спасавања на неприступачним теренима. Начелник Горске службе спасавања Србије је члан Републичког штаба за ванредне ситуације.

ГСС Србије је члан међународне спасилачке организације за површинско спасавање – IKAR CISA (Internationale Kommission Für Alpines Rettungswesen – Commission Internationale de Sauvetage Alpin), као и међународне спасилачке организације за спасавање у подземљу – ECRA (European Cave Rescue Association), и свој рад усаглашава са препорукама ових организација.