Извршни oдбoр чинe неколико чланова из рeдoвa ГСС Србиje и имajу извршну функциjу у спрoвoђeњу интeрних и eкстeрних oбaвeзa.

  • Владимир Каћурић – Директор 
  • Лазар Јовановић – Менаџер финансија
  • Јелена Ђоковић – Координатор обуке – администратор
  • Александар Равас – Координатор техничког спасавања

МАГАЦИН

  • Алекса Глушчевић – Управник Магацина и возног парка

ПРОЈЕКТИ

  • Марко Чалија – Пројектни Менаџер