Основни циљеви Горске службе спасавања Србије су:

Спречавање несрећа, спасавање и пружање прве помоћи унесрећенима на неприступачним теренима и успостављање и одржавање система спасавања:

 • на планинама и у природи;
 • на скијашким теренима;
 • у спелеолошким објектима;
 • у алпинистичким условима (спасавање из стене, снега и леда);
 • у урбаним условима.

Спасавање и пружање прве помоћи и у другим случајевима, код којих при спасавању треба примењивати посебно стручно знање и употребити техничку опрему за спасавање у пла-нинама, а нарочито за време елементарних непогода и природних катастрофа.

Горска служба спасавања Србије је дужна да у току извођења својих делатности води рачуна о заштити природе, планинских и других објеката којима се служе људи у планинама.

У напорима достизања ових циљева, Горска служба спасавања реализује следеће задатке:

 • Учествовање у стварању и тестирању нових узорака спасилачке опреме као и испитивање и представљање нових и унапређених спасилачких техника и метода.

 • Разрада теоретских и хипотетичких проблема претраге, спасавања и преживљавања људи у невољи.

 • Медијски и односи с јавношћу који укључују информисање и афирмисање на тему безбедног планинарења, као и консултације људи и органа власти о питањима сигурносних гаранција и понашања у урбаним и планинским катастрофама.

 • Еколошке активности и заштита наших планина.

 • Константни тренинзи, едукација и опремање спасилаца, спасилачких тимова и спасилачких екипа.

 • Одређивање процедура и координација са релевантним субјектима у постизању веће брзине и већег квалитета спасилачких операција. Ови субјекти су локалне власти, штабови за ванредне ситуације свих нивоа, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова и Војска Србије и Планинарски савез Србије.

 • Сарадња са иностраним спасилачким и другим релевантним организацијама. Ова сарадња се посебно односи на размену искустава, заједничке тренинге и операције, унапређивање метода тражења и спасавања, коришћење нове безбедносне и спасилачке опреме итд.