Радионице на тему „Припремљеност и реаговање у природним катастрофама“ одржане су у Бајиној Башти 22.12.2022. године у Гимназији „Јосиф Панчић“ са ученицима завршне године, у сали Добровољног ватрогасног друштва са члановима Удружења пензионера Бајина Башта и у Канцеларији за младе са бајинобаштанским младим волонтерима.
Пројекат „Побољшана спремност за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента предприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, који има циљ унапређење капацитета за реаговање у ванредним ситуацијама са фокусом на природне катастрофе у прекограничном подручју.
Циљ реализације је подизање свести опште популације и угрожених група о управљању природним катастрофама, односно спремности, реаговању и санирању последица. Природне катастрофе свакодневно односе велики број људских живота и причињавају велику материјалну штету. Имајући у виду немогућност апсолутног спречавања посљедица природних катастрофа, мере спремности имају задатак да директно/индиректно смање њихове негативне утицаје. Једна од најважнијих мера која доприноси припремљености да се на адекватан начин суочимо са природним катастрофама је унапређење знања и капацитета које су развили субјекти заштите и спашавања како би ефикасно предвидели, у најбољој мјери одговорили и на прави начин санирали последице природних катастрофа.

Recommended Posts