Крајем месеца октобра одржана је вежба спасавања из via ferrate на Горњаку као део пројекта под називом “ Подизање капацитета Горске службе спасавања за трагање и спасавање у 2021. години“ финансиран од стране Министарства Одбране.

Реализација пројекта је почела у августу и планирано је да се заврши почетком новембра.
Поред вежбе спасавања из via ferrate, одржане су и вежба спасавања из кањона, обука спасавања параглајдеристе, као и обука пружања прве помоћи на неприступачним теренима.
Поред свих поменутих активности, преко истог пројекта су набављене техничка и медицинска опрема.

Recommended Posts