Вежба спасавања са брзих вода на Дрини

Кроз пројекат „Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, који је финансиран средствима Европске уније, представљени су, на конференцији за новинаре у Бајиној Башти, досадашњи резултати пројекта. Док је на Дрини одржана вежба спасавања са брзих вода и бујица.
На вежби, која траје три дана, учествује 25 спасилаца Горских служби спасавања Србије и Босне и Херцеговине, као и чланови планинарског клуба „Тара“.
„Наши спасиоци добро знају колико је важна брзина и знање када су људи нађу у ванредним ситуацијама, као што су поплаве, земљотреси.. Зато смо почели и кампању подизања свести у ванредним ситуацијама, код грађана у пограничним подручјима. Недавно смо, у оквиру овог ЕУ пројекта, спровели и анкету, и наши резултати показују да грађани знају које су ванредне ситуације, али врло често не знају, када се то и деси, шта треба да раде или кога да позову“, рекао је Марко Чалија, спасилац Горске службе спасавања Србије.
Горска служба спасавања Србије је кроз овај пројекат набавила вредну спасилачку опрему као што су моторне санке, квад возило, приколицу за повређене, као и део медицинске опреме.
Захваљујући овом пројекту планинарски клуб „Тара“ завршио је опремање планинарског дома у Растишту, набавио АТВ возило, као и техничку и спасилачку опрему. Њихови чланови су учествовали у свим заједничким теренским активностима, обукама и тренинзима.
„Ми смо посебну пажњу посветили сарадњи са организацијама из јавног сектора које раде у области управљања ванредним ситуацијама, као и са организацијама цивилног друштва“, рекао је Ненад Лечић, из планинарског клуба Тара.
У пројекту „Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, учествују и Горске службе спасавања дистрикт Брчко и Сарајево. Аднан Османовић, из Горска служба спасавања дистрикт Брчко рекао је да су они набавили чамац за спасавање и приколицу, које су и коришћене у данашњој вежби спасавања.
Џенадин Велаџић из Горске службе спасавања станица Сарајево рекао је да је ова станица набавила квад и санке, и организовала обуку на Бјелашници за турно скијање.
Пројекат „Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ трајаће 21 месец и вредан је 375.712,48 еура. Партнери на пројекту су Горска служба спасавања Србије, Горске служба спасавања Кантона Сарајево, Горска служба спасавања дистрикт Брчко БиХ и Планинарски клуб Тара.

Пројекат Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II) кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. Уговор за суфинансирање средствима Европске уније потписан је са Министарством финансија Републике Србије – Сектором за уговарање и финансирање програма из средства Европске уније.

Преко пројекта CBC IePCR набављена нова опрема за Горску службу спасавања Брчко дистрикт

Прекогранични пројекат „Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ се наставља. Горска служба спасавања Брчко дистрикт добила је чамац „Whaly 435r“, затим мотор „Тоhatsu 30 КS“ као и подвожје за чамац.
У циљу повећања техничких капацитета Планинарског клуба Тара за реаговање у ванредним ситуацијама и догађајима, и за овај клуб је успешно реализована набавка техничке и заштитне опреме. Испоручена опрема је изузетног квалитета и задовољава највише сигурносне стандарде, што омогућава дугорочну експлоатацију и примену.
Опрема ће се користити за спасилачке активности, а први пут биће коришћена већ на наредним тренинзима у оквиру CBC-IePCR пројекта, који су предвиђени за реализацију у наредним месецима.
Пројекат “Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ трајаће 21 месец и вредан је 375.712,48 еура. Циљ је боља прекогранична институционална и оперативна сарадња Горских служби спасавања Србије и Босне и Херцеговине, као и њихова интензивнија размена искустава.